Het Stramien en het Ongedwongen Licht

Het Stramien en het Ongedwongen Licht

Braille text reads: De cycli van licht naar donker weer naar licht. 

8x14m

Cellofaan

Ruimte waar het licht kan komen, group show, Janskerk, Utrecht, 2022